سوییچ سیسکو


. سیسکو یک ارائه دهنده پیشرو در تجهیزات شبکه است و سوئیچ های آن به دلیل قابلیت اطمینان، عملکرد و ویژگی های امنیتی و قابل مدیریت بودن شناخته شده اند.